RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Rekrutacja na rok 2014/15

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W BRZEGU
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzana jest na podstawie znowelizowanej 6 grudnia 2013 roku Ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7), która weszła w życie 18 stycznia 2014 roku. Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu na rok szkolny 2014/2015 prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl

     Szczegółowe zasady naboru, kryteria przyjęć na wolne miejsca oraz terminarz postepowania rekrutacyjnego do przedszkola określa „Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu na rok szkolny 2014/2015”, który będzie dostępny na stronie internetowej www.pp11brzeg.pl i stronie BIP pp11.bipbrzeg.pl od dnia rozpoczęcia naboru tj. od 28 marca 2014 r.
      Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do przedszkola, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek odręcznie - wnioski w formie papierowej można pobrać w przedszkolu. Podpisany Wniosek w formie papierowej należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie w terminie tj. od 28 marca do 2 czerwca 2014 r. wypełnionego Wniosku w przedszkolu pierwszej preferencji spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
           Rodzice mogą ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 wybranych przedszkolach. We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż do Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu, do którego dotychczas uczęszcza ich dziecko, są zobowiązani wypełnić „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”, który po podpisaniu składają w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszego wyboru. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w Przedszkolu Publicznym Nr 11 nie jest dla niego zarezerwowane.
Prowadzenie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy, dlatego korzystać
z edukacji przedszkolnej w pierwszej kolejności będą mogły dzieci mieszkańców Gminy Brzeg. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Brzegiem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg lub kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka po 30 września 2014 r. jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka rekrutującego do przedszkola można uzyskać bezpośrednio w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Brzegu.

WAŻNE TERMINY

od 28 marca 2014 r. godz. 10.00
do 2 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Składanie wniosków, Rodzice:
1)wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola
2)podpisany wniosek o przyjęcie wraz załącznikami składają do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru

13 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, Rodzice sprawdzają w przedszkolu pierwszego wyboru, czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia.

od 13 czerwca 2014r. godz. 15.00
do 20 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Potwierdzanie woli (podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych) – rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

26 czerwca 2014 godz. 10.00

Publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętychOpublikował: Alina Makowska
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Alina Makowska
Dokument z dnia: 20.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 699